ประโยชน์ของ Tricoya®

Tricoya® ExDF เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด

คุณสมบัติโดดเด่นที่ความทนทาน ความคงสภาพรูป สามารถใช้งานได้ทุกสภาพแวดล้อม ทั้งงานภายนอกและงานภายในบริเวณพื้นที่เปียกและที่มีความชื้นสูง ผลิตภัณฑ์ใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพเคมีของไม้ และการปรับแต่งกระบวนการผลิตซุปเปอร์ไฟเบอร์บอร์ดแบบใหม่ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์Tricoya®